Sloop FSB Onderwijscentrum Uithof onherroepelijk

RIVM neemt plek in

 

"De Ponskaart", officieel het F.A.F.C. Wentgebouw (ontwerp Teun Koolhaas), en het ernaast gelegen maar veel minder opvallende FSB Onderwijscentrum (ontwerp Mart van Schijndel, betere foto's in de link) van de Universiteit Utrecht worden gesloopt. Op het perceel dat vrijkomt, wordt het nieuwe RIVM gebouw gerealiseerd. Het is uitgesproken treurig omdat het FSB-gebouw het favoriete gebouw van Mart van Schijndel was uit zijn oeuvre. Er zijn gesprekken gevoerd tussen Stichting Mart van Schijndel, Universiteit Utrecht en de architecten van de nieuwbouw om te proberen het gebouw te herbestemmen, maar helaas is dat onmogelijk gebleken en is de sloop niet te voorkomen.

 

Het RIVM heeft bewust gekozen voor nieuwbouw, omdat het Wentgebouw uit 1974 niet voldoet aan de huidige huisvestingseisen voor kantoren en specialistische laboratoria. Door de aanwezigheid van asbest kost het aanpassen van het gebouw aanzienlijk meer dan nieuwbouw.

 

Het duurzaam slopen van het F.A.F.C Wentgebouw en het ernaast gelegen FSB Onderwijscentrum gebeurt in fases. De sloop van het betonskelet staat gepland van oktober 2014 t/m februari 2015. De asbestverwijdering en sloop van het FSB Onderwijscentrum van maart t/m mei 2015. In juni 2015 is de gronduitgifte aan de Staat voor de realisatie van nieuwbouw voor onderdelen van het Ministerie van VWS. In 2017 / 2018 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen.

terug naar overzicht