LOKV-pui aangewezen als gemeentelijk monument

Campagne tot behoud geslaagd!

 

Het Utrechts college heeft de pui van het pand Ganzenmarkt 6 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. De LOKV-pui is een ontwerp van de bekende Utrechtse architect Mart van Schijndel. Het is het enige echte voorbeeld van postmoderne architectuur in Utrecht en is landelijk ook van betekenis. De gemeente Utrecht bevestigt met dit besluit de cultuurhistorische waarde van het pand en wil de instandhouding daarvan bevorderen.

 

De Stichting Mart van Schijndel had het college begin dit jaar verzocht om de pui aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. De stichting heeft hiertoe ook een petitie 'Zeg nee tegen sloop LOKV!' ingediend, ondersteund door diverse - op architectuurgebied deskundige- personen en organisaties. Een online petitie kreeg daarna bijna 1200 steunbetuigingen uit binnen- en buitenland voor het beschermingsverzoek. De Commissie voor Welstand en Monumenten heeft de gemeente geadviseerd om de pui als gemeentelijk monument aan te wijzen.

 

Raymond Bijen, hoofd afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, heeft het stichtingsbestuur laten weten: 'Met de aanwijzing als gemeentelijk monument van deze pui wordt deze niet alleen als object beschermd, maar draagt dit bij aan de waardering voor en het meer manifest maken van het werk van Mart van Schijndel'.


Nick van Buitenen, bestuurslid van de Stichting Mart van Schijndel, hoopt dat dit zal resulteren in een inventarisatie door de gemeente Utrecht van het oeuvre van Mart van Schijndel in de stad. Door te bepalen wat er nog van het relatief kleine oeuvre over is en welke gebouwen daarvan van cultuurhistorische waarde zijn voor de stad, hoopt de stichting dit soort ad hoc acties in de toekomst te kunnen voorkomen.

 

De eigenaar van het pand wilde de pui slopen omdat de pui niet erg handig is als ingang van de winkel die in het pand zal worden gevestigd. De ruimte ernaast wordt echte ook gebruikt voor de winkelruimte en daarom zijn er volgens de gemeente voldoende toegangen tot de winkelruimte.

 

Mart van Schijndel ontwierp de pui in 1984 toen drie van oorsprong middeleeuwse panden werden samengevoegd en verbouwd zodat het LOKV, het Landelijk overleg Kunstzinnige Vorming, erin gevestigd kon worden. Het pand zelf was al aangewezen als gemeentelijk monument maar dit betrof de restanten van het middeleeuwse Huis Pallaes in het casco van het gebouw.

 

De gemeentelijke monumentenlijst bevat een doorsnee van de bouwkunst in de stad door de eeuwen heen. Moderne architectuurstromingen als het Postmodernisme zijn daarin nog niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Met de uitbreiding van de bescherming van Ganzenmarkt 6 met de postmoderne pui is een belangrijk voorbeeld van een moderne architectuurstroming uit jaren 1980 toegevoegd en behouden voor de toekomst.

 

Stichting Mart van Schijndel bedankt alle ondertekenaars en in het bijzonder die van de deskundigen en organisaties waarmee de campagne tot behoud van de pui is gestart: Architectuurcentrum Aorta, BNA, Ruud Brouwers, Cuypers Genootschap, Maarten Fritz, Erfgoedvereniging Heemschut, Prof dr. ir. Paul Meurs, Prof. dr. Koen Ottenheym, Aryan Sikkema, Sjoerd Soeters, Vereniging Oud-Utrecht en Prof. dr. Auke van der Woud.

 

De argumenten voor behoud kunt u nalezen door hier te klikken.

 

terug naar overzicht